ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α 2007-2013 (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER) ΤΗΣ Ο.Τ.Δ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε».

 Εικόνα1

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε προκηρύσσει την 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δράσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων) του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α) 2007-2013 (Προσέγγιση Leader).
Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 41 : «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης» του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER και συγκεκριμένα στα ακόλουθα Υπομέτρα των Μέτρων 411 «Ανταγωνιστικότητα» και 413 «Ποιότητα ζωής/Διαφοροποίηση».
Η συνολική διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται στα 2.943.482,95 € (ενδεικτικά) και το ποσοστό ενίσχυσης στο 35% – 40% ανάλογα με την δράση.
Η διαδικασία της επιλογής είναι η Ανοικτή Διαδικασία.
Η κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Γ.Τ.Α.Α) ανέρχεται στο 85% της Δημόσιας Δαπάνης και η Εθνική Συμμετοχή (Π.Δ.Ε) στο 15%.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 12-2-2015.
Η παρούσα πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής διατίθενται στα γραφεία της Ο.Τ.Δ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε Δ/νση:  Λεωφ. Χαϊνά 93, 1ος όροφος, Χαλκίδα, τηλ. 2221026626 , 2221089706 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 – 14:00).Για την παραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ: www.anevia.gr/www.evialeaderpaa.gr και την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας : www.naevias.gr/
Περιοχή εφαρμογής των μέτρων, υπομέτρων και δράσεων, στα οποία αναφέρεται η
πρόσκληση αποτελούν οι ακόλουθες Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες :
Τοπική/Δημοτική Ενότητα : Δροσιάς,Λουκισίων,Βαθέως,Καλοχωρίου-Παντειχίου,Φάρου,Αγίου Νικολάου,Αφρατίου,Φύλλων,Μύτικα του Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας και οι εκτός Σχεδίου Περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Ερέτριας του Δήμου Ερέτριας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

Δείτε τα συνημμένα αρχεία:

  1. Περίληψη προκήρυξης
  2. 3η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος
  3. Παράρτημα Ι
  4. Παράρτημα ΙΙ
  5. Παράρτημα ΙΙΙ
  6. Παράρτημα IV
  7. Παράρτημα V
  8. Παράρτημα VI
  9. Παράρτημα VII

Εικόνα2    Εικόνα3        Εικόνα4      Εικόνα5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»

 

 

 

 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

 

Σχολιάστε