Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: Αντιπλημμυρικά έργα Βίστριζας- αποκατάσταση αναχωμάτων Σπερχειού

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: Αντιπλημμυρικά έργα Βίστριζας- αποκατάσταση αναχωμάτων Σπερχειού

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε