Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση-ανάδειξη ιστορικού διατηρητέου μνημείου Δημοτικού Σχολείου Οίτης»

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση-ανάδειξη ιστορικού διατηρητέου μνημείου Δημοτικού Σχολείου Οίτης»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε