Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο:Εργασίες συντήρησης κτιρίου Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Φθιώτιδας

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο:Εργασίες συντήρησης κτιρίου Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Φθιώτιδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε