Π.Ε.Βοιωτίας: Περίληψη απόφασης επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4177/2013 και της Υ.Α. 91354/2017