Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας-Δ/νση Τεχνικών Έργων: Έγκριση 2ης διόρθωσης κτηματολογίου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή κόμβου Ξηριώτισσας». Αρ. Έργου : ΣΑΕΠ 766 και Κωδ. Έργου : 2014ΕΠ76600005

EΓΚΡΙΣΗ 2ΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Σχολιάστε