ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ. Κ. ΨΑΧΝΩΝ»

6ΤΠΕ7ΛΗ-ΝΓΧ-1