ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου: Διευθέτηση -Οριοθέτηση Κεντρικού Υδατορέματος Ερέτριας (Πεδινή Κοίτη) στην Δ.Κ Ερέτριας του Δήμου Ερέτριας

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ 6ΞΥ77ΛΗ-ΩΨ4-1