ΠΕ Ευβοίας: Πιστοποίηση μέσης λιανικής τιμής κατεψυγμένων ψαριών Σεπτέμβριος 2021

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021