ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση για τη λειτουργία μονάδας παραγωγής ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγρόκτημα με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΒΟΟΤΡΟΦΙΚΗ ΡΙΤΣΩΝΑΣ Α.Ε.»

1218456.002