ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση για τη λειτουργία μονάδας εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής με φορέα εκμετάλλευσης την «ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΝΤΡΕΤΤΑ»

1218591.000