ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) για τη λειτουργία βιοτεχνίας μεταλλικών κατασκευών, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΩΝΙΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

ΨΑ2Φ7ΛΗ-Τ4Θ

Σχολιάστε