ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) για τη λειτουργία Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΛΑΚΡΕ Α.Ε.»

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΛΑΚΡΕ ΑΕ 62ΜΗ7ΛΗ-ΣΤΙ

Σχολιάστε