ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) για τη λειτουργία εργαστηρίου επεξεργασίας και συντήρησης κρέατος και κρέατος πουλερικών, με φορέα εκμετάλλευσης την “Σοφία Κούτρου”

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ Π.Π.Δ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΩΝΜ47ΛΗ-ΣΞΘ)