ΠΕ Ευβοίας: «Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) επαγγελματικού εργαστηρίου (πλυντήριο – στεγνοκαθαριστήριο ρούχων) με φορέα εκμετάλλευσης την «ΚΑΝΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ»

ΥΠΑΓΩΣΗ ΣΕ ΠΠΔ ΚΑΝΑΡΑ ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Ψ4ΘΒ7ΛΗ-0ΧΧ

Σχολιάστε