ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Σχολιάστε