ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ 24-11-2019 ΕΩΣ 30-11-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019