ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση Λειτουργίας υφιστάμενης βιοτεχνίας, με νέα επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης, εταιρεία «ΒΡΑΪΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ (Ε.Π.Ε.)»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΑΙΚΟΣ 1132806.000

Σχολιάστε