ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση Λειτουργίας υφιστάμενης μονάδας μεταλλικών κατασκευών λόγω αλλαγής φορέα, με νέο φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ELSTEEL ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε.»

1148986.002

Σχολιάστε