ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση Λειτουργίας βιοτεχνίας ξύλου, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΓΛΥΚΟΣ Ο.Ε.»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΛΥΚΟ ΟΕ 1136864.000

Σχολιάστε