ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας, της εταιρείας «AQUAMOB Ε.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Σ.»

20181205 Γνωστοποίηση 7594