ΠΕ Ευβοίας: Έγκριση λειτουργίας, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ»

ΒΙΟΜΑΛ ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2019 3 14 ΩΞΣ67ΛΗ-94Ν

Σχολιάστε