Παράταση Κ.Ε.Α. Πολιτικής Προστασίας περιοχών του Δήμου Στυλίδας

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 42022