Π.Ε. Βοιωτίας: Έκθεση επιθεώρησης σε εφαρμογή της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ 15/ΦΕΚ 158 Β/03-02-2012 όπως ισχύει (ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ_ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ_ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ_signed