Π.Ε.Βοιωτίας: Ανακοίνωση για την σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών δύο (2) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών, αντιμετώπισης και περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου COVID – 19

2H ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ COVID 19

 

ΑΙΤΗΣΗ