Π.Ε.Βοιωτίας: Προσκλήσεις για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ 9-6-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 7-7-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 16-6-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 23-6-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 27-5-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 28-5-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 29-5-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 30-6-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ 2-6-2020

Σχολιάστε