Π.Ε.Βοιωτίας: Έκθεση Αυτοψίας για την μονάδα παρασκευής αρωμάτων ή παρασκευασμάτων καλοπισμού – μεταποίησης σαπουνομάζας ( ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο ) , σύμφωνα με τον Ν.3982/11.