Π.Ε. Φωκίδας: Ένταξη έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου καταρτίστηκε το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2014 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που αφορά στις συλλογικές αποφάσεις: ΣΑΕΠ 766,ΣΑΜΠ 766,ΣΑΕΠ 066, ΣΑΜΠ 066, ΣΑΕΠ 166, καθώς και τη νέα συλλογική απόφαση ΣΑΕΠ 566. Για την Φωκίδα  το πρόγραμμα προβλέπει την ένταξη των έργων:

Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε Φωκίδας για τα έτη 2015, 2016, 2017

Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου Δελφών

Ολοκλήρωση μελετών της Ε.Ο Άμφισσα-Λιδωρίκι στο τμήμα Μαλανδρίνο-Λιδωρίκι

Σχολιάστε