Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΨΑΞΘ7ΛΗ-ΠΤΑ)

Σχολιάστε