Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ: «Άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου χωρίς αποθηκευτικούς χώρους στον φορέα με την επωνυμία “ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Δημητρίου”, με έδρα στην θέση Κούι Καρύστου του Δήμου Καρύστου»

Ψ1ΖΖ7ΛΗ-ΖΧ1 ΑΔΕΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ