Π.Ε.Εύβοιας: Άδεια λειτουργίας για μονάδα παραγωγής και ανασυσκευασίας λιπασμάτων με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία A.G.K. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με δ.τ. A.G.K I.K.E.»

AGK-IKE-ΑΔΕΙΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΩΦΕΡ7ΛΗ-ΔΑΣ

Σχολιάστε