(Ορθή Επανάληψη ) Αριθμός Πρακτικού 9, της συνεδρίασης της 9ης Μαρτίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας