Ορθές Επαναλήψεις Προσκλήσεων για εξετάσεις χειριστών μηχανημάτων τεχνικών έργων στην Π.Ε.Εύβοιας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 6 ΚΛΑΡΚ 2018
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 3 2018
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 4 2018

 

Σχολιάστε