Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη τροποποίηση της υπ. αρ. 144504/18.11.2005 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Οδικός άξονας Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) τμήμα Λαμία – Μακρυχώρι» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ως προς τον οριστικό σχεδιασμό της χάραξης στο οδικό τμήμα από Χ.Θ. 14+500 έως Χ.Θ.24+500 και τον Α/Κ Λαμίας στο Νομό Φθιώτιδας , σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86.

ΜΠΕ-ΟΔΙΚΟΣ-ΑΞΟΝΑΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ-ΕΛΛΑΔΑΣ-Ε65-ΛΑΜΙΑ-ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ-ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Σχολιάστε