Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου κέντρου εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε στη θέση ΄΄ ΟΧΘΩΝΙΑ ΄΄ με Κ.Α. ΄΄ 3006076 ΄΄ του Δήμου Κύμης Αλιβερίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικο αρχείο