Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου κέντρου εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. στη θέση ΄΄ ΔΑΜΑΣΤΑ΄΄ με Κ.Α. ΄΄ 3006063 ΔΑΜΑΣΤΑ ΄΄ του Δήμου Λαμιέων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο