Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Διευθέτηση ρεμάτων Τρανόρεμα και Προφήτη Ηλία Καμ. Βούρλων» στο Δήμο Μώλου – Αγ. Κων/νου Ν. Φθιώτιδας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε