Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Αναβάθμιση αγωγών εξωτερικού υδραγωγείου Συνδέσμου Ύδρευσης Ο.Τ.Α. Ν. Φθιώτιδας, από πηγές ‘’Κανάλια’’ Πύργου Υπάτης», σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86.

ΜΠΕ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ-ΣΥ-ΟΤΑ-Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Σχολιάστε