Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (Μ.ΥΗ.Ε) ισχύος 2,5 MW στον Κρικελοπόταμο Δ.Ε. Δομνίστας του Δήμου Καρπενησίου στο Ν. Ευρυτανίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε