Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την ανανέωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, μετατόπιση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, στην θέση «Ακρωτήρι Παπαδιάς», Τ.Κ. Λάρυμνας, Δ.Ε. Οπουντίων,του Δήμου Λοκρών Νομού Φθιώτιδας, της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ Α.Ε.»,

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ Α.Ε (1)

Σχολιάστε