Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων των Δημοτικών Ενοτήτων Κύμης και Κονιστρών» της Δ.Ε.Υ.Α. Κύμης-Αλιβερίου στη Δ.Ε. Κύμης και Κονιστρών του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου Π.Ε. Εύβοιας