Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κατασκευής νέου κτιρίου, κέντρου αποθήκευσης και διανομής της εταιρείας JUMBO AEE στο Δήμο Θηβαίων Ν. Βοιωτίας.

JUMBO ΑEΕ - ΘΗΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑ.

Σχολιάστε