Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 700ΜW και Υποσταθμού Ανύψωσης Τάσης στις Τ.Κ. Καλλιθέας και Σκοπιάς, της Δ.Ε. Ναρθακίου, του Δ. Φαρσάλων, Π.Ε. Λάρισας και των Τ.Κ. Μαντασιάς και Φιλιαδώνος της Δ.Ε. Δομοκού, του Δ. Δομοκού, της Π.Ε.Φθιώτιδας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδoς, αντίστοιχα.