Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20 MW της ‘’PV OSTRO NEW ENERGIES MIKE’’ στη θέση «ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗ» του Δήμου Λοκρών στο Ν. Φθιώτιδας (ΠΕΤ : 2307976726)