Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 199,9995 MW της ‘’DNC ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΕ’’ στις θέσεις «ΚΑΜΑΡΙ – ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ-ΡΕΔΙΖΑ ΡΕΜΑ-ΠΑΛΙΟΧΩΡΙΟ» του Δήμου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας (ΠΕΤ : 2307981627)