Λ. Ζητουνιάτης & ΣΙΑ ΟΕ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πατήστε εδώ για να δείτε το έγγραφο