∆ιαγραφή από το Ειδικό Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων της επιχείρησης του κ. Μύρκου Γεώργιου.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3551/07 ανακοινώνει την
διαγραφή της επιχείρησης “MΥΡΚΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ” απο το Ειδικό Μητρώο Επιχειρήσεων.

Πληροφορίες κ. Γ. Μαυρομματάκης ΤΗΛ:22213-53413 FAX:22213-53451

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε