Π.Ε. Βοιωτίας: Γνωστοποίηση λειτουργίας μηχανολογικής επέκτασης της δραστηριότητας Ανακύκλωσης Πλαστικού και Παραγωγής δευτερογενούς κόκκου ιδιοκτησίας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ με δτ. ATALANTA PLAST AEBE.

1216549.000 ΑΤΑΛΑΝΤΑ ΠΛΑΣΤ ΑΕΒΕ