Φάκελος Τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11,4 MW της «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» στη θέση «Μαυρομιχάλη – Μυρτιά» του Δήμου Καρύστου στο Ν. Εύβοιας

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ

Σχολιάστε