Φάκελος Ανανέωσης της υπ’ αρ. πρωτ 122114/26.01.2007 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων (βιομηχανική αποθήκη) της εταιρείας «TRADE LOGISTICS Α.Ε.Β.Ε.», στη θέση ‘’Πάτημα’’ του Δήμου Σχηματαρίου του Ν. Βοιωτίας.

ΦΑΚΕΛ ΑΝΑΕΩΣΗΣ- TRADE LOGISTICS AEBA-ΒΟΙΩΤΙΑ-1

Σχολιάστε